Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk en algemeen gebruik. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn en bij het samenstellen en onderhouden van de website gebruik te maken van bronnen die betrouwbaar geacht mogen worden. Ellens garandeert niet dat de website zonder fouten of onderbrekingen zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. Ellens aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website of door het gebruik van de website.

Beschikbaarheid

Informatie, met inbegrip van deze disclaimer, en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij doen ons best om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn van de website.

Intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, het auteursrecht en andere rechten met betrekking tot de informatie, afbeeldingen, grafische vormgeving en ander (grafisch) materiaal op deze website berusten bij Ellens. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming door Ellens.

Links naar andere websites

Op de website van Ellens staan links naar websites van derden. Ellens aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden.

Heeft u vragen over deze website dan kunt u mailen naar info@ellensrestaurant.nl.